انتصاب دبیر سومین جشنواره فیلم «سلامت»

سینماپرس: با صدور حکمی از سوی رییس سومین جشنواره فیلم «سلامت»، محمد کیاسالار به ‌عنوان دبیر این دوره از جشنواره منصوب شد.