انتصاب داوران کمیسیون مسابقات تلویزیونی جشنواره جام‌جم

سینماپرس: اعضای هیات داوران کمیسیون مسابقات و سرگرمی دوره پنجم جشنواره تلویزیونی جام جم با حکم معاون سیما منصوب شدند.