انتصاب اعضای کمیته یکپارچه سازی و ارتقای نظام تهیه کنندگی سینما

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی در احکام جداگانه ای اعضای کمیته یکپارچه سازی و ارتقای نظام تهیه کنندگی در سینما را منصوب کرد. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی