انتشار کتابی درباره گربه در هنر، مذهب و علم

کتاب قلندران چهارپا (رّدِپای گربه ها در شعر، داستان، نقاشی، سیاست، مذهب، طب، سینما، علم) به قلم فریده حسن زاده (مصطفوی) منتشر شد. - کتاب قلندران چهارپا (رّدِپای گربه ها در شعر، داستان، نقاشی، سیاست، مذهب، طب، سینما، علم) به قلم فریده حسن زاده (مصطفوی) منتشر شد. این مترجم و پژوهشگر در متنی که در معرفی کتاب جدیدش نوشته و در اختیار ایسنا گذاشته نوشته است: به عنوان مترجم ِ تخصصی ِ شعر و زندگینامه شاعران،
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی