انتشار مجله شهرنامه از سر گرفته شد

دور جدید انتشار مجله شهرنامه از این هفته آغاز شد و شماره یازدهم آن همراه با گفتارها، یادداشت ها و مصاحبه هایی از چهره های سینمایی، - فرهنگی، هنری و مدیریت شهری منتشر شده است. مجله شهرنامه که رویکرد قالب آن حوزه های شهری و شهروندی است و فعالیت خود را دو سال قبل با شعار شهروندمحوری آغاز کرده بود، پس از یک سال توقف دوباره منتشر شد.سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده سینما که آثار مطرح و شاخصی همچون متری شیش و نیم، ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی