انتشار فرم ثبت نام همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین

سینماپرس: همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین که طی دو سال گذشته از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برگزار شده بود، امسال نیز سومین دوره خود را برگزار می‌کند.