انتشار فراخوان ۴ بخش جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر

سینماپرس: جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر برای بخش‌های چهارگانه خود شامل تجسمی، ادبی، تئاتر و سرود فراخوان داد.