انتشار فراخوان عضویت در کانون فیلم رشد

سینماپرس: کمتر از سه هفته باقی مانده تا آغاز به کار دوره چهل و هشتم جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، کانون فیلم رشد فراخوان عضویت منتشر کرد.