انتشار فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

سینماپرس: فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با مقدمه نادر برهانی مرند در خصوص رویکردهای متفاوت جشنواره امسال، منتشر شد.