انتشار ظرفیت‌های تبلیغی جشنواره تئاتر فجر در کاتالوگ حامیان

سینماپرس: دبیرخانه جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر اقدام به انتشار کاتالوگ راهنمای حامیان جهت حامیان مالی و همکاران این رویداد نموده است.