انتشار سینما و ادبیات ویژه سینمای ایتالیا

شصت و هشتمین شماره سینما و ادبیات ویژه سینمای ایتالیا منتشر شد. - شصت و هشتمین شماره سینما و ادبیات ویژه سینمای ایتالیا منتشر شد. به گزارش ایسنا، این شماره از مجله به سینمای ایتالیا و کارگردان بنام آن میکل آنجلو آنتونیوتی اختصاص دارد. آنتونیونی کارگردانی است که از دل نئورئالیسم ایتالیا سر برآورده است. اما در دهه 1960 او سینمای منحصر به فرد و مدرن خود را در جهان تثبیت می کند. هر پنج فیلم او در دهه 1960؛ ماجرا ، شب ،
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی