انتشار حکم های جدید در سازمان سینمایی

با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رییس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت معرفی شدند. – به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، بنا به پیشنهاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، حسین انتظامی محمدرضا فرجی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم ، بهمن حبشی را به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم و مصطفی سماوات را به عنوان مدیرکل دفتر …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی