انتشار اقلام تبلیغی تایید شده روی سایت سازمان سینمایی

اقلام تبلیغی فیلم های سینمایی شامل پوستر، سردر، تبلیغات محیطی فیلم های سینمایی و جلد و پوستر آثار نمایش خانگی تایید شده سازمان سینمایی در سایت سازمان منتشر می شود. – بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشار اقلام تبلیغی تأیید شده سازمان سینمایی برای چاپ و استفاده در سینماها و تبلیغات رسانه ای و محیطی از ابتدای تیر در سایت سازمان سینمایی به منزله تأیید تلقی می شود.
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی