انتخاب هیات مدیره ی جدید یک تشکل صنفی تهیه کنندگی سینما

هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی شرکت ها و تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران انتخاب شدند. - به گزارش ایسنا، منیژه حکمت ضمن اعلام خبر فوق افزود: انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی می بایست در بهمن ماه سال گذشته برگزار می شد اما تشکیک در مورد اعضای حقیقی انجمن و لزوم حل و فصل آن،هیات مدیره را بر آن داشت تا ابتدا وضعیت اعضای حقیقی و همچنین تبدیل انجمن مدنی به انجمن حقوقی و رسمی را مورد توجه قرار دهد. او ادامه داد: ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی