انتخاب هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند

سینماپرس: مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در تالار سیف الله داد خانه سینما برگزار و اعضای هیات مدیره جدید انجمن انتخاب شد.