انتخاب من یوسفم مادر برای نمایش در آمریکا

فیلم سینمایی من یوسفم، مادر به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی، به جشنواره بین المللی فیلم سینه کوئست #آمریکا راه یافت. - فیلم سینمایی من یوسفم، مادر به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا فرطوسی، به جشنواره بین المللی فیلم سینه کوئست #آمریکا راه یافت. 55آنلاین : یلم سینمایی من یوسفم، مادر (أنا یوسف یا اُمی) Mother,I m Joseph نخستین اثر سینمایی محمدرضا فرطوسی در جدیدترین حضور بین المللی خود به نمایندگی ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی