انبارلویی: مدیران رسانه ای پیر شده اند

فضای رسانه ها با توجه به تکنولوژی و شرایط امروز تغییرات بسیاری داشته است؛ بنابراین آنها باید خود را متناسب با شرایط به روز کنند و البته حیات رسانه ها پس از 40 سال برپایه ترویج گفتمان انقلابی بوده است. - : دومین برنامه چهل سال با رسانه ها با حضور محمدکاظم انبارلویی، نویسنده و فعال رسانه ای، سیدامیر پروین حسینی؛ تهیه کننده سینما و تلویزیون و مستوره عزت زاده؛ استاد دانشگاه در حوزه رسانه و ارتباطات و عضو هیئت ...
منبع خبر: اتاق خبر
دسته بندی خبر: دانش