«امین صدیقی» مدیرکل فیلمنامه سیما شد

سینماپرس: طی حکمی از سوی «حسین کرمی» رئیس مرکز سیمافیلم، «امین صدیقی» به سمت مدیرکل فیلمنامه سیما منصوب شد.