امیدواریم پرچم مستندسازان انقلابی همیشه در احتزاز بماند / تعدادی از مستندهای جشنواره شگفت انگیز است

سینماپرس: چند تن از اعضای هیات انتخاب آثار مستند جشنواره فیلم مقاومت ضمن اشاره به تنوع مضمونی و موضوعی آثار این بخش، تعدادی از آثار مستند این دوره جشنواره را شگفت انگیز توصیف کردند.