امیدواریم در طول جشنواره به اکران های فیلم فجر بیفزاییم

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: امیدواریم اکران های بیشتری برای اصفهان در نظر گرفته شود، زیرا سالن سینماهای فلسطین و سپاهان برای اکران های بیشتر و همچنین سانس های فوق العاده احتمالی آماده هستند.