امیدواریم بتوانیم این جشنواره را از حالت ملی به فراملی تبدیل کنیم / نگاه سیاسی نداشتیم

سینماپرس: نشست خبری و افتتاحیه مسابقه «سفر به خانه خدا» خدا امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه با حضور مسعود زنده روح کرمانی دبیر هنری مسابقه و احسان محمدی دبیر مسابقه و دبیرکل تشکل های فرهنگی هنری دانشگاه تهران برگزار شد.