امیدوارم امیر به کیفیت لحظه تماشای مخاطب اضافه کند

نیما اقلیما کارگردان فیلم امیر امیدوار است، دیدن فیلم امیر به کیفیت لحظه تماشای مخاطب اضافه کند. تهران (پانا) – نیما اقلیما کارگردان فیلم امیر امیدوار است، – تهران (پانا) – نیما اقلیما کارگردان فیلم امیر امیدوار است، دیدن فیلم امیر به کیفیت لحظه تماشای مخاطب اضافه کند. به گزارش ستاد خبری دو قدم تا سیمرغ ؛ نشست خبری فیلم سینمایی امیر با حضور نیما اقلیما، کارگردان و بهدخت ولیان، مصطفی قدیری …
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی