امکان تماشای فیلمهای جشنواره فیلم فجر توسط خبرنگاران در پردیس چارسو

برگزار کننددگان جشنواره فیلم فجر از فراهم شدن امکان تماشای فیلمها توسط اهالی رسانه در پردیس چارسو و حضور هنرمندان در سینما ملت خبر دادند.