امکان استفاده مجدد از سینما ایران در اردبیل وجود ندارد

اردبیل- مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: امکان استفاده مجدد از سینما ایران در شهر اردبیل وجود ندارد.