امپریالیسم‌ستیزی دیرینه در آمریکای لاتین و فرصت‌های هیسپان تی وی

سینماپرس: از منظر رسانه‌شناسی می‌توان فعالیت‌های هیسپان تی وی را هم نوعی رمزگشایی از نظام سلطه رسانه‌ای غرب و بازتاب دور از غرض‌ورزی‌های مخل ارتباط مخاطب دانست و هم رمزگذاری مجدد مبتنی بر گفتمان انقلابی و جبهه مقاومت با مؤلفه‌های حرفه‌ای کار رسانه‌ای .