امپراطوری هالیوود

دایره المعارف مصور امپراطوری هالیوود / مروری بر زندگی خالقان یهودی سینماپدیدآورنده: نیل گالبرمترجم: الهام شوشتری زادهشابک: - عنوان: دایره المعارف مصور امپراطوری هالیوود / مروری بر زندگی خالقان یهودی سینماپدیدآورنده: نیل گالبرمترجم: الهام شوشتری زاده
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: فرهنگی