امضا تفاهم نامه خانه سینما با کتابخانه ملی

مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مدیرعامل خانه سینما روی مقدمات دیجیتال کردن اسناد خانه سینما تفاهم کردند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی