امضای تفاهم نامه انجمن سینمای جوانان ایران با مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد

انجمن سینمای جوانان ایران به منظور حمایت هنرمندان با موضوع ساخت و تولید پنج فیلم کوتاه در حوزه مقاومت با فیلمساز بسیجی کشور با مرکز مقاومت بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا شد. -
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی