«امشب اینجا»؛ همراه با زنانی که با دوستِ شوهر خود رابطه دارند! +عکس

سینماپرس: از «ایالات خودمختار خانه هنرمندان» نباید بیش از این انتظار داشت و به صورت مشخص پردیس ایرانشهر جغرافیایی جدا از حاکمیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.