امروز باید از دستاوردهای انقلاب بگوییم/ به دنبال کار تشریفاتی نیستیم

سینماپرس: نشست حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی و همچنین مدیران رادیو با معاونان و وزرای دولت با موضوع ۴۰ سالگی انقلاب برگزار شد.