امروز؛ آغاز پیش فروش بلیط ششمین جشنواره فیلم فجر در سیستان و بلوچستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان گفت: از امروز پیش فروش بلیط ششمین جشنواره فیلم فجر در سیستان و بلوچستان در سینما هلال آغاز شد.