امام راحل (ره) به کنکاش اجتماعی در آثار توجه داشتند / ربا موضوع سینمای ایران نمی شود

سینماپرس: سیدمحمد حسینی منتقد و کارشناس سینما گفت: مشخصه‌های اجتماعی کاراکترهای فیلم‌های ما اکثراً افراد مغلوب و بیچاره هستند که زندگی‌شان را از دست دادند وزن‌هایی که نماد درماندگی هستند به نمایش درمی‌آید.