الیور توییست : موزیکال- تجاری عامه پسند، اما ضروری

تحلیلی روش شناختی بر نمایش الیور توییست - 55آنلاین : محسن خیمه دوز همان طور که جهان سینما، بخش گسترده ای دارد به نام سینمای عامه پسند قصه گو که در چرخه تجارت صنعت سینما و برای سرگرمی مخاطب عام و گیشه ای تولید می شود، (چون باید به بخشی از نیاز ضروری جوامع امروز جهان پاسخ دهد)، در بخش نمایش صحنه ای هم تولید آثار تجاری، صنعتی و عامه پسند هم یک ضرورت است برای پاسخ دهی به نیازهای همان بخش از جوامع. نمایش الیور ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی