الوند: ظهور سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان فاقد تخصص جنبه تخریبی دارد/ باید افرادی ذی‌صلاح سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران را شناسایی کنند

سینماپرس: سیروس الوند کارگردان سینما در خصوص سرمایه سالاری در سینما و ظهور تهیه کنندگان فاقد تخصص گفت: نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و همه اهالی سینما و به خصوص متولیان و مدیران سینمایی باید به آن توجه داشته باشند این است که ظهور سرمایه گذاران و تهیه کنندگان فاقد تخصص هیچ سازندگی در هنرهفتم ایجاد نمی کنند بلکه این هنر-صنعت را در آینده ای نه چندان دور به انحطاط خواهند کشاند.