الماسی: مدیرانی که خودشان ناصواب انتخاب شده و نگاه سوداگرانه به عرصه فرهنگ و هنر دارند از هنرمندان متعهد و انقلابی حمایت نمی‌کنند

سینماپرس: جهانگیر الماسی بازیگر و کارگردان سینما در خصوص ضرورت توجه به هنرمندان متعهد و انقلابی به جای میدان دادن به برخی هنرمندنماهای غرب زده و ناآگاه گفت: بدیهی است مدیرانی که خودشان ناصواب انتخاب شده و نگاه سوداگرانه به عرصه فرهنگ و هنر دارند از هنرمندان متعهد و انقلابی حمایت نکنند؛ این ها از سینما و تئاتر و فرهنگ چه می دانند؟ این ها فقط مجرای پول و سرمایه را می شناسند و در یک سری جریانات سهام دار هستند و از همین رو تنها از نیروهای مشکوکی که معلوم نیست از کجا آمده اند حمایت می کنند!