الزام اجرای آیین نامه کارگروه اکران و کمیته انضباطی برای همه ذینفعان

جلسه شورای عالی اکران با حضور همه اعضاء در سازمان سینمایی برگزار شد. - 1397/09/17 10:52:30 جلسه شورای عالی اکران با حضور همه اعضاء در سازمان سینمایی برگزار شد. به گزارش ایلنا، سخنگوی شورای عالی اکران درباره جزییات این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد اجرای نظام نامه اکران و آیین نامه کمیته انضباطی و ساختار نظام نمایشی ابلاغی از سوی سازمان سینمایی برای همه ذی نفعان الزامی است و هرگونه تفسیر و تخطی از این ساختار بر خلاف ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: ورزشی