اقلیما: حضور مدیریت های مقطعی یکی از دلایل فقدان استاندارد در جشنواره فیلم فجر است

سینماپرس: نیما اقلیما کارگردان سینما در آستانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: حضور مدیریت های مقطعی یکی از دلایل فقدان استاندارد بودن جشنواره فیلم فجر است و ما نیاز داریم با تدبیر و درایت و همفکری میان اهالی سینما و سیستم مدیریتی این رویداد سینمایی را در سطح و تراز استاندارد برگزار کنیم.