اقدامات مهم شبکه‌های رادیویی در بهار ۴۰ سالگی انقلاب

سینماپرس: شبکه های مختلف رادیو برنامه‌هایی را به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی ایران تهیه و تولید می‌کنند.