افشایِ رسوایی اخلاقی کارگردان مشهور سینما

راب کوهن کارگردان فیلم سریع و خشن در سال 2001 برای دومین بار متهم به تجاوز جنسی شد. – راب کوهن کارگردان فیلم سریع و خشن در سال 2001 برای دومین بار متهم به تجاوز جنسی شد. به گزارش راهبرد معاصر؛ با توجه به گذاری که روز شنبه از سوی هاف پست منتشر شده بود، راب کوهن کارگردان فیلم سریع و خشن به تجاوز جنسی متهم شده است. نام این قربانی برای ناشناس بودن ذکر نشده و با نام جین در گزارش عنوان شده است. او ادعا کرده که در سال 2015 …
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: فرهنگی