افشاگری حمید گودرزی از صدا وسیما

حمید گودرزی می گوید زمانی آقای شریفی نیا را رییس تمام باندهای سینمایی معرفی می کردند، اما با گذر زمان می بینیم که مشکل ما آقای شریفی نیا نبود، - افشاگری حمید گودرزی از صدا وسیما حمید گودرزی می گوید زمانی آقای شریفی نیا را رییس تمام باندهای سینمایی معرفی می کردند، اما با گذر زمان می بینیم که مشکل ما آقای شریفی نیا نبود، بلکه تمام معضلات در نگرش و تفکر ما شکل گرفته است. او همچنین به حذف عادل فردوسی پور و رضا ...
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: ورزشی