افشاگری جنجالی یک دختر علیه برخی ستاره های فوتبال ایران

پنجشنبه در اینستاگرام توفان عجیبی به راه افتاد، توفان یک دختر علیه ستارههای فوتبال که همچنان ادامه... - پنج شنبه در اینستاگرام توفان عجیبی به راه افتاد، توفان یک دختر علیه ستاره های فوتبال که همچنان ادامه دارد. به گزارش مدال، این روز ها در شبکه های اجتماعی به خصوص در اینستاگرام میان شاخ های مجازی رقابتی عجیب به راه افتاده و هر کدام شان به نوعی مدعی هستند ستاره های سرشناس فوتبال، سینما و موسیقی به آن ها دایرکت ...
منبع خبر: مدال
دسته بندی خبر: ورزشی