افشارزاده: سیاسیون با ترفند هنرمندان را به سوی خود جذب می کنند اما زمانی که به مقام می رسند وعده هایی که به آن ها داده اند را فراموش می کنند!

سینماپرس: مهشید افشارزاده بازیگر و کارگردان سینما در پی افزایش بی رویه نرخ ارز، ایجاد رکود در جامعه و مشکلات شدید اقتصادی با انتقاد از مسئولان دولتی گفت: سیاسیون با ترفند هنرمندان را به سوی خود جذب می کنند اما زمانی که به مقام می رسند وعده هایی که به آن ها داده اند را فراموش می کنند و نه تنها هیچ توجهی به خواسته ها و دغدغه های هنرمندان ندارند بلکه دیگر حتی جواب سوألات آن ها را نیز نمی دهند و به همین دلیل است که در این اواخر هم علیرغم اعتراضات متعدد هنرمندان و اهالی سینما نسبت به تورم و گرانی ارز و افزایش نرخ عوارض خروج از کشور و... کسی به آن ها توجهی نکرد.