افسوس که آمریکا توانست سینمای ما را اخته کند

ماشاالله شاهمرادی زاده بازیگر و کارگردان سینما گفت: متأسفانه طی سال های اخیر ما در سینما شاهد وضعیت اسفناکی بوده ایم که دلیل آن مشخص نیست. - گویا دست هایی پنهان در کار است و می خواهد سینمای ایران را با آفت های بسیار که یکی از آن ها غرب زدگی و ترویج تفکرات روشنفکرمآبانه است از بین ببرد.به گزارش آریا،کارگردان فیلم سینمایی پنجشنبه آخر ماه افزود: ما در این سال ها یا حضور مدیرانی را تجربه کرده ایم که هیچ تخصصی ...
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی