افزایش 2 برابری فروش و مخاطبان سینمای ایران در مهرماه 97

سینماهای کشور در مهرماه 97 بیش از 2 برابر نسبت به ماه مشابه در سال گذشته، افزایش فروش و مخاطب داشته اند. - ، علی سرتیپی، رییس کانون پخش کنندگان سینما درگفت وگو با خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، درباره وضعیت فروش سینماهای کشور در مهرماه گفت: میزان فروش و مخاطبان سینمای ایران در مهرماه 97 نسبت به مهرماه 96 بیش از 2 برابر افزایش یافته است. وی درباره میزان فروش سینما های کشور اعلام کرد: سینماهای کشور در مهرماه 97، ...
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: اقتصادی