افزایش 1386 صندلی به سینماهای استان/کرمان به جایگاه نهم کشور رسید

کرمان آنلاین – کرمان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: امروز با افزایش هزار و 386 صندلی در قالب پنج سالن بهسازی شده کرمان جزو 9 استان اول کشور قرار گرفته است.
محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال 92 و در آغاز کار دولت یازدهم؛ به هر دلیل، چهار سالن سینما بیشتر در سراسر استان فعال نبود و همین مساله استان کرمان را از لحاظ ظرفیت پخش تولیدات سینمایی کشور در رده بیست و یکم قرار داده بود.
علیزاده ادامه داد: برای بهبود شرایط موجود؛ رایزنی ها و تماس های مکرر و موثری را از یک سو با مسولان استانی از جمله شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و از سوی دیگر با مدیران و دست اندرکاران سازمان سینمایی کشور، آغاز کردیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان با اشاره به اینکه سال 92 در رتبه بیست و یک از نظر تعداد صندلی سینما بودیم، ادامه داد: پس از پیگیری های مستمر و حصول نتایج اجرایی کار؛ اکنون از لحاظ ظرفیت عرضه تولیدات سینمایی کشور در پرده سینما با افزایش هزار و 386 صندلی در قالب پنج سالن بهسازی شده، در رده 9 استان اول هستیم.
علیزاده گفت: این سالن های …