افزایش ۹۰ درصدی آثار متقاضی حضور در بخش شهید آوینی «سینماحقیقت»

سینماپرس: به دنبال اتمام مهلت ارسال آثار مستند به دبیرخانه دوره دوازدهم جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، مشخش شد ۲۵۲ فیلم متقاضی شرکت در بخش ویژه‌ جایزه شهید آوینی این جشنواره هستند.