افزایش مخاطبان سینما در چهار ماهه نخست سال ۹۷

سینماپرس: بررسی آمار فروش فیلم‌ها در چهار ماهه نخست سال ۹۷ نشان می دهد که فروش فیلم ها و مخاطبان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش داشته است.