افزایش مخاطبان سینما در چهارماهه سال 97

بررسی آمار فروش فیلم ها در 4 ماهه اول سال 97 نشان می دهد که میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چشمگیری داشته است. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی