افزایش تماشاگران سینما در پنج ماهه سال ۹۷/ آماده سازی کتاب اطلاعات فروش ۳۰ سال سینمای ایران

سینماپرس: محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اعلام کرد مخاطبان سینما در پنج ماهه سال ۹۷ افزایش داشته است.