افراط و تفریطی در مستند «راه طی‌شده» مشاهده نشد

سینماپرس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تماشای «راه طی‌شده»، پرهیز از افراط و تفریط در این مستند را ستود.